Nieuwe aanpassingen ICD-10 bestand door het RIVM

​Het RIVM heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in het ICD-10 bestand voor gebruik in de LBZ. Deze nieuwe versie – ICD-10-2014v12v-O3-C – is voor gebruik in de LBZ voor registratiejaar 2018.

​Deze nieuwe versie van het bestand is hier te downloaden. Het wordt op prijs gesteld als ZIS-leveranciers bij vermoedens van inconsistenties of andere onjuistheden het RIVM hiervan op de hoogte stellen via who-fic@rivm.nl.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan beschreven in het bestand ‘ICD-10-2014v12v-O3-C-nl_leesme.txt’ die u via bovenstaande koppeling kunt downloaden.