Nieuwe functionaliteiten DHD-dashboard: contractafspraken, CCS-indeling en meer

In het DHD-dashboard zijn de afgelopen maand verschillende nieuwe functionaliteiten doorgevoerd. Zo is een aantal weergaven vernieuwd, bevat de marktinformatie nu ook bijgeschatte marktaandelen, is de adherentie toegevoegd en is binnen de thema’s Kwaliteit en Markt de CCS-indeling verwerkt. Ook nieuw is het onderdeel contractafspraken waarin kan worden bekeken welk deel van de productiewaarde wordt gedekt door contractafspraken met de zorgverzekeraars.

​Verkoopprijzenbenchmark voor alle producten en productgroepen

De verkoopprijzenbenchmark is vanaf nu beschikbaar voor alle producten en productgroepen. Voorheen werd alleen de top 5 van relatief laag en relatief hoog geprijsde producten en productgroepen getoond. Ook zijn de visualisaties verbeterd. In het menu kan nu worden gekozen uit twee visualisaties: één op productniveau en één op groepsniveau. 

In de eerste visualisatie kunnen de prijzen worden vergeleken op het niveau van afzonderlijke producten. Door een DBC-zorgproduct of los declarabele zorgactiviteit te selecteren, wordt de eigen gemiddelde prijs vergeleken met de prijzen van de afzonderlijke peers. In de tweede visualisatie wordt het gemiddelde prijsniveau vergeleken op het niveau van zorginstelling, productsoort of productgroep. Daarnaast geeft de verkoopprijzenbenchmark nu inzicht in de representativiteit van de onderliggende data.


Geneesmiddelenmonitor uitgebreid

De informatie in de Geneesmiddelenmonitor is nu beschikbaar voor alle dure geneesmiddelen, in plaats van enkel de top 30 voorgeschreven geneesmiddelen. De visualisaties zijn verbeterd om gebruikers meer inzicht te geven in de data. Daarnaast is het mogelijk om de onderliggende data te bekijken in een analysetool.


Marktinformatie bijgeschat en adherentie toegevoegd

De marktinformatie op basis van financiële LBZ-data bevat nu ook de bijgeschatte marktaandelen. Indien in de regio van het ziekenhuis niet alle zorginstellingen hebben aangeleverd, geeft het absolute marktaandeel een vertekend beeld. Door bij te schatten, wordt het beeld betrouwbaarder.

Daarnaast is de marktinformatie, zowel op basis van de financiële als medische LBZ-data, uitgebreid met de adherentie. De adherentie is de berekende omvang van de op uw zorginstelling georiënteerde bevolking. De adherentie is evenredig aan het marktaandeel en is gelijk aan het marktaandeel vermenigvuldigd met het aantal inwoners in de gemeente. 

In de landkaarten kan worden geschakeld tussen het absolute en bijgeschatte marktaandeel en tussen het marktaandeel en de adherentie. Eenzelfde knop is beschikbaar voor het in- en uitklappen van de marktvolledigheid.


CCS-indeling toegevoegd

De LBZ-indicatoren (thema Kwaliteit) en marktaandelen (thema Markt) worden vanaf nu getoond op CCS-diagnosegroepniveau. De CCS-indeling is een classificering die wordt gebruikt om ICD-diagnosecodes in te delen op basis van klinisch relevante groepen. Het gebruik van deze indeling is een wens vanuit de ziekenhuizen, omdat deze indeling voor ziekenhuizen beter aansluit bij het gebruik dan de indeling op specialismeniveau. Voor het toevoegen van de CCS-diagnosegroepen aan de marktinformatie op basis van de financiële LBZ-data is een koppeling gemaakt van de DBC-diagnose en het DBC-specialisme naar een CCS-groep.


Contractafspraken opgenomen

Het thema Financieel bevat nu ook de contractafspraken met de zorgverzekeraars. In dit onderdeel kunnen gebruikers zien welk deel van de productiewaarde wordt gedekt door contractafspraken, zowel voor de eigen zorginstelling als voor de individuele peers. Daarnaast kan worden gekeken naar de trend over de jaren heen. De gebruikte data zijn afkomstig uit de enquête ten behoeve van het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016.


Workshop DHD-dashboard

Om vertrouwd te raken met de werking van (de nieuwe onderdelen van) het dashboard en de aangeboden inhoud kunnen gebruikers zich opgeven voor de workshop DHD-dashboard. In 2018 zijn er workshops op dinsdag 13 februari, maandag 14 mei, donderdag 20 september en woensdag 28 november. Per workshop is er plek voor maximaal tien deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven voor de workshops of contact met ons opnemen bij interesse in een incompany workshop.