Nieuwe functionaliteiten Geneesmiddelenmonitor

​Op basis van feedback van gebruikers hebben wij een aantal nieuwe functionaliteiten aan de Geneesmiddelenmonitor toegevoegd. 

De nieuwe functionaliteiten en aanpassingen:

  • Een nieuwe visualisatie geeft u inzicht krijgt in de top 10 meest gebruikte geneesmiddelen in uw ziekenhuis. Deze top 10 wordt afgezet tegen de benchmark.
  • Verbeterde filters zorgen ervoor dat u eenvoudiger één of meerdere opties kunt selecteren (diagnosen, specialismen, indicaties en peergroups).
  • De tabel met omzet en percentage patiënten vindt u voortaan onder een apart tabblad.
  • Aan de analysetool zijn ICD-10 diagnosen toegevoegd.

 

Wat is de Geneesmiddelenmonitor?

Met de Geneesmiddelenmonitor kunt u (als ziekenhuisapotheker of financieel manager) uw eigen ziekenhuis benchmarken met andere ziekenhuizen op het gebied van de inzet van dure geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. Hiermee kunt u onder andere uw lokale/regionale geneesmiddelenbeleid en onderhandelingen met zorgverzekeraars onderbouwen en verantwoording over het gevoerde beleid afleggen.

 

Toegang tot de Geneesmiddelenmonitor

U vindt de Geneesmiddelenmonitor onder het thema Productie in het DHD-dashboard. De Geneesmiddelenmonitor is toegankelijk voor alle ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU. Via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis kunt u eenvoudig een account aanvragen. Wilt u weten wie de lokaal beheerder is of heeft u een andere vraag, neem dan contact met ons op.