Nieuwe publicatie Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Donderdag 23 juni zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 363 concepten gewijzigd.

Diagnosethesaurus

In de Diagnosethesaurus zijn 259 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel van de wijzigingen (70) betreft gewijzigde, toegevoegde of verwijderde SNOMED CT-koppelingen. Verder zijn 23 nieuwe concepten opgenomen om de nog ontbrekende ORPHAcodes bereikbaar te maken in de Diagnosethesaurus. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.


Verrichtingenthesaurus

In de Verrichtingenthesaurus zijn 104 concepten gewijzigd. Ook hier hebben de wijzigingen voor een groot deel (32) betrekking op koppelingen naar SNOMED CT. De resterende wijzigingen zijn het gevolg van wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.


Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD.