OmniQ: één portaal voor aanlevering kwaliteitsindicatoren t.b.v. Transparantiekalender

​​​​​​​​In opdracht van NVZ en NFU ontwikkelt DHD OmniQ. Dit is het portaal waar ziekenhuizen – met ingang van 1 februari 2016 – alle kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender kunnen aanleveren. 

​Faciliteren van ziekenhuizen 

Doordat ziekenhuizen via één portaal aanleveren, wordt het proces van invullen en accorderen van de kwaliteitsindicatoren eenvoudiger en overzichtelijker.

Om ziekenhuizen nog verder te faciliteren, worden indicatoren uit verschillende kwaliteitsregistraties (waaronder LROI en NCFS) automatisch vooraf ingevuld. Ook komt er een centrale servicedesk waar ziekenhuizen met alle vragen over OmniQ terechtkunnen. 

Ziekenhuizen hebben tot 15 april 2016 de tijd om de kwaliteitsindicatoren in te vullen en te accorderen (de sluitingsdatum voor de vooraf ingevulde indicatoren is afwijkend en staat aangegeven in onderstaande planning). DHD zorgt er vervolgens voor dat de indicatoren bij het Zorginstituut Nederland (voor 1 mei 2016) en Zorgverzekeraars Nederland worden aangeleverd. 

Positieve reacties na gebruikerstest 

Om ervoor te zorgen dat OmniQ optimaal werkt vanaf de openstelling op 1 februari 2016, heeft DHD in december gebruikers uitgenodigd om de gebruiksvriendelijkheid en diverse functionaliteiten te testen. 

​De reacties waren positief, vooral met betrekking tot de functionaliteiten ter bevordering van de interne transparantie en communicatie.  Zo waren de gebruikers te spreken over de mogelijkheid om: 

  • notities toe te voegen om zowel  intern als extern toelichting te geven op de ingevulde indicatoren;

  • per indicatorenset intern akkoord te vragen aan de betreffende specialist (dit wordt direct geregistreerd); 

  • de indicatoren te exporteren naar Excel en pdf. ​

De feedback die de gebruikers tijdens de testdag hebben gegeven, wordt meegenomen in de laatste ontwikkelfase voor de openstelling. 

Planning​

Totaalplanning OmniQ verslagjaar 2015.pdf


Op de hoogte blijven 

Via onze website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en updates rondom OmniQ. Heeft u in tussentijd vragen, neem dan contact op met onze Servicedesk.