OmniQ 2017 gepresenteerd op gebruikersdag

​​Woensdag 30 november heeft de eerste OmniQ gebruikersdag plaatsgevonden. Het doel van de bijeenkomst was om de gebruikers van OmniQ inzicht te geven in het gebruik van de applicatie en het proces eromheen. Door dit voorafgaand aan de opening van OmniQ te doen, weten gebruikers beter wat ze kunnen verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Er was ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen en suggesties voor verbeteringen te geven. De gebruikersdag is bezocht door 65 deelnemers uit 50 zorginstellingen. 

Demonstratie: hoe werkt OmniQ?

​Na een inleiding door Sezgin Cihangir (teammanager Expertise & Ondersteuning bij DHD) gaf Juriaan Kennedy (projectmanager OmniQ bij DHD) een uitgebreide demonstratie van OmniQ. Alle belangrijke onderdelen kwamen aan bod, zoals:

  • Het invoeren van de antwoorden (voor de verschillende typen vragen); 

  • Het gebruik van de navigatieboom;

  • Het accorderen van items en sets;

  • Het aanmaken van nieuwe gebruikers en het toekennen van rechten;

  • Diverse functionaliteiten: rapportage, notities, logboek en externe toelichting;

  • Ondertekenen door de raad van bestuur. 

Tijdens de demonstratie werden veel vragen gesteld en was duidelijk te merken dat de gebruikers erg betrokken zijn bij de applicatie. Er werden ook waardevolle suggesties gegeven voor mogelijke verbeteringen zoals een overzicht van alle indicatoren van uit de rapportage. 

Sezgin OmniQ kleiner.jpg Juriaan OmniQ klein.jpg


Duidelijke planning

Na de koffiepauze ging Juriaan verder met een presentatie over het proces rondom OmniQ. Alle relevante datums werden besproken, waardoor de gebruikers een duidelijk beeld kregen van welke acties wanneer en door wie moeten worden ondernomen. De vragen die hier werden gesteld gingen met name over de import vanuit de verschillende kwaliteitsregistraties en de verschillende deadlines. 


​​Tijdlijn OmniQ.jpg


Kwaliteitsregistratie: LROI

De LROI-registratie is een van de kwaliteitsregistraties waarvan de indicatoren worden doorgeleverd in OmniQ. Geke Denissen van de LROI was aanwezig om meer te vertellen over deze registratie, het bijbehorende registratiesysteem en over het aanleveren van de indicatoren in OmniQ. Ook werd ingegaan op de samenwerking tussen LROI en DHD, zodat de gebruikers een beeld kregen van wat er achter de schermen gebeurt. Na deze presentatie was het tijd voor een uitgebreide lunch, waarbij de gebruikers met medewerkers van DHD, maar natuurlijk ook met elkaar in gesprek konden gaan. 

Geke.jpg


Benchmarken van de indicatoren in SKI

De laatste presentatie werd gegeven door Janine Ghielen (informatieanalist bij DHD) over het instrument Spiegelinformatie KwaliteitsIndicatoren (SKI). De indicatoren voor de Transparantiekalender en de IGZ-Basisset die in OmniQ worden uitgevraagd, worden vervolgens weergegeven in SKI. In SKI kunnen ziekenhuizen de indicatoren benchmarken met andere ziekenhuizen en vergelijken met het landelijk gemiddelde. Een deel van de gebruikers had de nieuwe versie van SKI nog niet gezien en was erg enthousiast. De ideeën van de deelnemers over nieuwe, nuttige visualisaties en andere suggesties ter verbetering nemen wij mee bij de doorontwikkeling van het instrument. 


Vragen voor de experts

De gebruikersdag werd afgesloten met een panel, waarbij de gebruikers inhoudelijke vragen konden stellen aan de experts: Juriaan Kennedy, Janine Ghielen, Karin Hekkert (DHD) en Sjors van Aalst (NVZ). Ook was er ruimte voor discussie tussen de gebruikers. 

panel klein.jpg


Conclusie gebruikersdag

Samenvattend kunnen we stellen dat de eerste OmniQ gebruikersdag een succes was. Bij de ontwikkeling van onze producten staan de behoeften en inbreng van gebruikers centraal en deze gebruikersdag heeft waardevolle input opgeleverd waarmee we OmniQ verder kunnen verbeteren. Uit de evaluatie blijkt dat ook de deelnemers tevreden waren met hoe de dag is verlopen en de informatie die zij gekregen hebben. DHD hoopt volgend jaar weer een zelfde soort bijeenkomst te kunnen organiseren. 

zaal.jpg