OmniQ druk in gebruik

​Vanaf de openstelling op 1 februari wordt door de ziekenhuizen druk gebruik gemaakt van OmniQ. De NVZ en NFU hebben DHD gevraagd om de verzameling van de verplichte landelijke indicatoren zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ondersteunen. Er zijn inmiddels in totaal 55.000 vragen ingevuld door 114 instellingen. Op basis van de vragen die binnenkomen via de Servicedesk van DHD is het programma nog iets aangepast. ​

​Zo is er een rapportagefunctionaliteit toegevoegd en is het mogelijk om aan te geven dat een indicator(set) niet van toepassing is. Ook zijn er een aantal snelgidsen gemaakt over bepaalde onderdelen van OmniQ: het autoriseren van en rechten toekennen aan gebruikers en het accorderen van de vragensets. 


Accordeercodes verstuurd naar raad van bestuur

Ziekenhuizen hebben tot en met 15 april 2016 de tijd om de indicatorensets in te vullen en akkoord te geven voor doorzetting naar het Zorginstituut Nederland. Op 15 maart is er een brief verstuurd naar de raden van bestuur met hierin de accordeercode voor OmniQ. DHD zorgt er vervolgens voor dat de indicatoren bij het Zorginstituut (voor 1 mei 2016) en Zorgverzekeraars Nederland worden aangeleverd.


Indicatoren uit kwaliteitsregistraties LROI, NCFS en DICA

Om ziekenhuizen te faciliteren, zijn de indicatoren uit de kwaliteitsregistraties van LROI en NCFS automatisch ingelezen en zichtbaar gemaakt in OmniQ. Op deze manier hoefden de ziekenhuizen de data maar eenmalig te registeren. Het accorderen van deze indicatoren vindt plaats in OmniQ. 

​DICA levert de indicatoren pas later aan DHD. Daarom geldt een andere procedure. De DICA-indicatoren dienen in het DICA-portaal bekeken, gecontroleerd en geaccordeerd te worden. Op 15 april stuurt DICA de door het ziekenhuis geaccordeerde indicatoren naar DHD. DHD stuurt de indicatoren vervolgens naar het Zorginstituut Nederland. De definitieve DICA-indicatoren worden niet in OmniQ ingelezen voordat de totaalaccordering door de raad van bestuur plaatsvindt. Het ziekenhuis ontvangt na 15 april wel een overzicht van de totale indicatorenset (inclusief DICA-indicatoren) die door DHD naar het Zorginstituut gestuurd wordt.


Heeft u vragen over OmniQ?

Neem dan contact op met onze Servicedesk​