OmniQ in 2017

​​In 2016 hebben ziekenhuizen voor het eerst gebruik gemaakt van OmniQ, het portaal voor het registreren van de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender. Hiermee is een eerste stap gezet in het stroomlijnen van het jaarlijkse aanleverproces voor wettelijk verplichte kwaliteitsuitvragen voor ziekenhuizen. Om OmniQ verder te verbeteren, gaan wij in overleg met de NVZ, NFU en andere stakeholders kijken welke doorontwikkelingen er plaats gaan vinden voor 2017. De uitkomsten van de evaluatie die gehouden is onder de lokaal beheerders van OmniQ worden hiervoor als input gebruikt. De plannen worden binnenkort bekend gemaakt via onze website.​