Onderzoek berekening Onverwacht Lange Opnameduur

​Naar aanleiding van feedback van ziekenhuizen wordt binnen DHD op dit moment onderzoek gedaan naar manieren om de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) door te ontwikkelen. De OLO geeft per klinische opname aan of deze meer dan 50% langer heeft geduurd dan verwacht mag worden op basis van de hoofddiagnose van de opname, de hoofdverrichting van de opname en de leeftijd van de patiënt. ​

Op dit moment wordt bij de berekening van de verwachte ligduur nog geen rekening gehouden met belangrijke opname- en patiëntkenmerken zoals de aard van en het aantal nevendiagnosen, de urgentie van de opname en eventuele nevenverrichtingen. 

Wat we zien bij de jaarlijkse berekening van de OLO is dat UMC’s over het algemeen een hoger OLO-percentage hebben dan andere ziekenhuizen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er nog verschillen in de casemix zijn tussen UMC’s en andere ziekenhuizen waarvoor nog niet gecorrigeerd wordt. Bij de doorontwikkeling van de OLO wordt gekeken of er voor meer casemixvariabelen gecorrigeerd zou moeten worden.  

​De verwachting is dat dit onderzoek aan het eind van dit kalenderjaar wordt afgerond. In de periode daarna zal DHD, in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, bepalen hoe de berekening van de indicator wordt aangepast.