Ontwerpsessies thesauri met ziekenhuizen en leveranciers

​DHD heeft twee ontwerpsessies voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus georganiseerd waarbij zowel ziekenhuizen als hun ZIS-/EPD-leveranciers aanwezig waren. Tijdens deze sessies werd een aantal mogelijke doorontwikkelingen van de thesauri besproken.

Op 8 en 22 juni gingen respectievelijk Epic/Epic-ziekenhuizen en ChipSoft/ChipSoft-ziekenhuizen met elkaar en met DHD in gesprek. Ziekenhuizen zien veel mogelijkheden voor nieuwe toepassingen van de thesauri. Tijdens de sessies werd voor een aantal toepassingen het beoogde doel, de benodigde inhoud in de thesauri en de benodigde functionaliteit van het EPD/ZIS expliciet gemaakt.

Zo kwam onder andere lateraliteit ter sprake. Hoe en wanneer dient de medisch specialist vast te leggen in het EPD/ZIS of de diagnose of verrichting links, rechts dan wel beiderzijds is? En welke metakennis zou toegevoegd moeten worden aan de diagnose- en verrichtingentermen in de thesauri om de beoogde functionaliteit in het EPD/ZIS mogelijk te maken?

Daarnaast werden onderwerpen als de toepassing van zoektermen, het vastleggen van allergieën via de Diagnosethesaurus en de toegevoegde waarde van de thesauri voor de complicatieregistratie besproken. 

Wij kijken terug op twee geslaagde bijeenkomsten die voor nieuwe inzichten en ideeën uit de praktijk hebben gezorgd. Het is voor de doorontwikkeling van de thesauri zeer waardevol om regelmatig met elkaar om tafel te zitten om nieuwe mogelijkheden te bespreken. Deze ontwerpsessies worden daarom ook in de toekomst doorgezet.