Ontwikkeling verrichtingenthesaurus

​​​​​DHD ontwikkelt de verrichtingenthesaurus voor eenduidige vastlegging van verrichtingen in opdracht van de NVZ en NFU.  Eind januari is het startschot gegeven voor de realisatiefase. In onderstaand filmpje ziet u hoe de verrichtingenthesaurus in de praktijk werkt. Ook geeft het filmpje meer informatie over de achtergronden en de voordelen.

Verichtingenthesaurus_YouTube.jpg.png

​Het is de bedoeling dat de Verrichtingenthesaurus eind 2016 gereed is, zodat deze in de loop van 2017 in samenhang met de reeds geïmplementeerde diagnosethesaurus in elk ziekenhuis kan worden geïmplementeerd.​​


Resultaten 

Een deel van de resultaten die het project tot nu toe heeft opgeleverd zijn op deze website terug te vinden. Het betreft de uitgewerkte use cases, het uitleverformaat van de Verrichtingenthesaurus en de richtlijnen.  Deze documenten geven inzicht in de implementatie​ en het gebruik van de verrichtingenthesaurus. 


Wetenschappelijke verenigingen

De volgende stap in het project is het opstellen van de termenlijsten voor de verrichtingenthesaurus. De wetenschappelijke verenigingen, en vooral hun achterban, de medisch specialisten, spelen hierin een belangrijke rol. Zij stellen in nauwe samenwerking met DHD de termenlijsten voor hun specialismen op, inclusief de synoniemen, zodat deze goed aansluiten bij het gebruik in de praktijk. Naast de medisch specialisten worden hierbij ook administrateurs uit ziekenhuizen en UMC’s betrokken. 

Ten behoeve van een goede afstemming heeft het projectteam bijeenkomsten gepland met de wetenschappelijke verenigingen. In de eerste sessie krijgen medisch specialisten informatie over de verrichtingenthesaurus en het proces om deze te ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten achter de rug en zijn goede vervolgafspraken gemaakt. De FMS​ is in de stuurgroep vertegenwoordigd om de relatie met de praktijk van de medisch specialisten te bewaken. 


Heeft u nog vragen?

Op de website vindt u een overzicht veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op.