Oplevering initiële versie verrichtingenthesaurus in 2017

​​​​De verrichtingenthesaurus wordt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten ontwikkeld. Per specialisme komt er een termenlijst beschikbaar, inclusief synoniemen, zodat deze goed aansluit bij het gebruik in de praktijk. Elke wetenschappelijke vereniging beoordeelt de set termen voor het betreffende specialisme op relevantie, herkenbaarheid voor de arts, juistheid en volledigheid. ​​

​Er is door de wetenschappelijke verenigingen hard gewerkt aan de afronding van de lijsten per specialisme. De oorspronkelijke publicatiedatum was eind 2016. Een meerderheid zou deze datum halen. Echter, voor een aantal specialismen lukt het niet om de lijsten voor het einde van dit jaar af te ronden. Om de verrichtingenthesaurus goed en compleet op te leveren, is extra tijd noodzakelijk. Daarom is de eerste bè​ta-release van de verrichtingenthesaurus opgeschoven naar juni 2017.

Wij gaan ervan uit dat in juni 2017 een complete of vrijwel complete verrichtingenthesaurus kan worden opgeleverd. DHD werkt er samen met de wetenschappelijke verenigingen hard aan om hun set af te ronden.