Opname add-on prestatiecodes april 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Naar aanleiding hiervan publiceert DHD maandelijks een overzicht van nieuwe geneesmiddelen en stollingsfactoren die door de NZa in de add-on geneesmiddelenlijst en de stollingsfactorenlijst zijn opgenomen. Er wordt alleen een overzicht geplaatst indien er in de voorafgaande maand nieuwe prestatiecodes door de NZa zijn uitgegeven.​


Publicatie april 

Door de NZa zijn nieuwe stollingsfactoren toegevoegd aan de Prestatie- en Tarieventabel stollingsfactoren versie april 2016. Ook voor deze nieuwe ozp-prestatiecodes geldt dat de NZa voornemens is deze te verwerken in de Zorgactiviteiten Tabel in de release voor 2017 (RZ17a).​

Overzicht nieuwe add-on prestatiecodes - april 2016.xls


Opname in kwartaaluitlevering verrichtingenbestand

De nieuwe prestatiecodes en de bijbehorende kopiecodes worden in de eerstvolgende kwartaaluitlevering van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd. Hierin worden ook de te beëindigen add-on prestatiecodes aangepast.

Indien u eerder dan de kwartaaluitlevering over de zorgactiviteiten en CBV-codes wilt beschikken dan dient u deze handmatig in te voeren in uw ZIS.​