Opname add-on prestatiecodes december 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

​Naar aanleiding hiervan publiceert DHD maandelijks een overzicht van nieuwe/gewijzigde geneesmiddelen en stollingsfactoren die door de NZa in de add-on geneesmiddelenlijst en de stollingsfactorenlijst zijn opgenomen. Er wordt alleen een overzicht geplaatst indien er in de voorafgaande maand nieuwe/gewijzigde prestatiecodes door de NZa zijn uitgegeven.


Publicatie december

In de NZa Prestatie- en Tarieventabel add-on geneesmiddelen versie december 2016 zijn nieuwe add-on prestatiecodes opgenomen.

Overzicht nieuwe add-on prestatiecodes - december2016.xls 


Opname in kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand (CBV)

De nieuwe prestatiecodes en de bijbehorende kopiecodes worden in de eerstvolgende kwartaaluitlevering van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd. 

Indien u eerder dan de kwartaaluitlevering over de zorgactiviteiten en CBV-codes wilt beschikken dan dient u deze handmatig in te voeren in uw ZIS.


Archief

In het archief​ vindt u de eerder gepubliceerde overzichten.