Opname ozp-stollingsfactoren juni 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren vast en actualiseert daarna maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst) en de ‘Prestatie- en tarieventabel ozp-stollingsfactoren (hierna: stollingsfactorenlijst).

Naar aanleiding hiervan publiceert DHD maandelijks een overzicht van nieuwe geneesmiddelen en stollingsfactoren die door de NZa in de add-on geneesmiddelenlijst en de stollingsfactorenlijst zijn opgenomen. Er wordt alleen een overzicht geplaatst indien er in de voorafgaande maand nieuwe prestatiecodes door de NZa zijn uitgegeven.

In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken. 

In de maandelijkse stollingsfactorenlijst staat per stollingsfactor aangegeven met ingang van welke datum de prestatie in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om prestaties van de stollingsfactoren te verwerken.


Publicatie juni 

Door de NZa zijn nieuwe stollingsfactoren toegevoegd aan de Prestatie- en tarieventabel ozp-stollingsfactoren versie juni 2016. Voor deze nieuwe prestatiecodes geldt dat de NZa voornemens is deze te verwerken in de Zorgactiviteiten Tabel in de release voor 2017 (RZ17b).​ ​

Overzicht nieuwe ozp-stollingsfactoren - juni2016.xls


Opname in kwartaaluitlevering verrichtingenbestand

De nieuwe prestatiecodes en de bijbehorende kopiecodes worden in de eerstvolgende kwartaaluitlevering van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd.

​Indien u eerder dan de kwartaaluitlevering over de zorgactiviteiten en CBV_codes wilt beschikken dan dient u deze handmatig in te voeren in uw ZIS.