Paramedische verrichtingen opgenomen in verrichtingenthesaurus

​Naast medisch specialistische verrichtingen worden ook niet-medisch specialistische verrichtingen en materialen opgenomen in de verrichtingenthesaurus. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verpleegkundige verrichtingen, protheses en bloedproducten. Deze worden voorzien van een kenmerk om het onderscheid aan te geven.

​Inhoudelijk zijn deze overige registratiegroepen exacte kopieën van de overeenkomstige registratiegroepen in het verrichtingenbestand (CBV). Op deze manier kunnen zorgprofessionals alle medisch relevante verrichtingen eenduidig vastleggen met behulp van één bestand: de verrichtingenthesaurus. Deze verrichtingentermen worden vanaf het begin meegenomen in de publicaties. ​