Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016 gepubliceerd

Op 15 december 2017 is de vijfde editie van het rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland gepubliceerd. De informatie in dit rapport, door DHD samengesteld in opdracht van de NVZ en NFU, biedt een goed inzicht in de omvang van de kostenontwikkeling en de achterliggende factoren.

Voor dit rapport is gebruikgemaakt van informatie uit twee bronnen: de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) en de uitkomsten van een enquête onder de ziekenhuizen waarin gevraagd werd naar de verwachting ten aanzien van omzet en contractafspraken met de zorgverzekeraars. 


Groei omzet en patiënten

Uit het rapport blijkt dat de omzet in 2016 gegroeid is, maar dat de groei binnen de doelstellingen van het Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord is gebleven. Dit akkoord hebben de ziekenhuizen, verzekeraars en overheid met elkaar gesloten om de groei van de zorgkosten te beperken. Ook het aantal patiënten is in 2016 gegroeid. 


Vergrijzing en dure geneesmiddelen

In het rapport wordt extra aandacht besteed aan twee belangrijke factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de omzet: de vergrijzing en de kosten van dure geneesmiddelen. De vergrijzing van de patiëntenpopulatie zette in 2016 door en is nog niet voorbij. Ongeveer 40% van de omzet is gerelateerd aan de zorg voor patiënten van 65 jaar en ouder. De kosten voor dure geneesmiddelen stegen in 2016 met 100 miljoen euro. Deze stijging werd met name veroorzaakt door een groei van het aantal patiënten met een duur geneesmiddel.


Download van het rapport 

Het rapport is beschikbaar gesteld aan de brancheorganisaties, de raden van bestuur en de hoofden van de financiële afdelingen (HEADs) van de ziekenhuizen. U kunt het rapport hier downloaden.


Meer informatie of vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.