Publicatie diagnosethesaurus versie 2.7

​​Op 27 november is de nieuwste versie – versie 2.7 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken en vervanging van @dbc termen door medische diagnosetermen.​

​Eenmalig: geen downloadprocedure

Bij de uitlevering van versie 2.7 van de diagnosethesaurus wordt afgeweken van de normale downloadprocedure. Deze keuze is gemaakt omdat bij een test door ChipSoft is gebleken dat Sif 62235 (verwachte uitlevering in de hotfix van 8 december aanstaande) geïmplementeerd moet zijn vóórdat de nieuwe versie correct werkt. Als de nieuwe thesaurus wordt ingelezen in het ChipSoft -ZIS vóór implementatie van deze hotfix kunnen ernstige inconsistenties ontstaan.  

Vanwege de schade die een onbedoelde te vroege import kan veroorzaken is op verzoek van ChipSoft gekozen voor een eenmalig afwijkende procedure. Ziekenhuizen, zbc’s en leveranciers met een ander ZIS/EPD dan ChipSoft ontvangen begin volgende week per mail instructie over hoe zij versie 2.7 kunnen ophalen van onze server. ChipSoft ziekenhuizen ontvangen deze instructie 8 december.


Belang van testen

Het is van belang dat zowel uw EPD-leverancier als uzelf te allen tijde een goede en geprotocolleerde test hanteert voordat u de diagnosethesaurus in productie neemt. In versie 2.7 is er eenmalig een substantiële wijziging doorgevoerd in de vulling van tabel ‘…_KT_ICD10.csv’: alle actieve ICD-10 afleidingen zijn beëindigd per 31-10-2015 en opnieuw opgevoerd per 1-11-2015 ten behoeve van een correcte volgordenummering van de ICD-10 afleidingen. Deze technische correctie brengt géén inhoudelijke verandering met zich mee: voor de gebruiker verandert er dus niets als gevolg van deze wijziging.


Bestandsformaten 

De diagnosethesaurus versie 2.7 is uitgeleverd in de bestandsformaten 2.2 en 3.0. Bestandsformaat 2.1 wordt vanaf versie 2.5 niet langer ondersteund.

Bestandsformaat 2.1 ondersteunt alleen enkelvoudige DBC-afleidingen. In de bestandsformaten 2.2 en 3.0 levert DHD meervoudige DBC-afleidingen uit. Een meervoudige afleiding voor de DBC betekent dat er bij een referentieterm meerdere DBC’s mogelijk zijn. In de releasenotes van de publicatie vindt u een toelichting m.b.t. de meervoudige DBC-afleidingen.

Let op: bestandsformaten 2.2 en 3.0 kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met een EPD dat meervoudige afleidingen ondersteunt. Meer informatie kunt u bij uw EPD-leverancier opvragen.


Totstandkoming van de diagnosethesaurus

Aan deze diagnosethesaurus is hard gewerkt door veel betrokkenen binnen en buiten DHD. Zonder medewerking van de wetenschappelijke verenigingen, de contactpersonen binnen ziekenhuizen die ons van feedback hebben voorzien, het RIVM, Nictiz en de NVZ en NFU was deze diagnosethesaurus niet tot stand gekomen.​


​Uitleverschema 2016

Het uitleverschema van de diagnosethesaurus in 2016 is gepubliceerd op deze pagina​.


Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de diagnosethesaurus. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Ser​vicedesk​.  ​