Opname add-on prestatiecodes februari 2016 in Verrichtingenbestand (CBV)

​​​​​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen’ (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken. ​

Naar aanleiding hiervan publiceert DHD maandelijks een overzicht van nieuwe geneesmiddelen die door de NZa in de add-on geneesmiddelenlijst zijn opgenomen. Er wordt alleen een overzicht geplaatst indien er in de voorafgaande maand nieuwe add-on prestatiecodes door de NZa zijn uitgegeven.​


Publicatie overzicht nieuwe add-on prestatiecodes

​In de laatste NZa Prestatie- en Tarieventabel add-on geneesmiddelen zijn nieuwe add-on prestatiecodes opgenomen die óf vanaf november 2015, januari 2016, februari 2016 óf maart 2016 gedeclareerd mogen worden middels deze add-on prestatiecodes. Deze nieuwe add-on prestatiecodes worden door de NZa uitgeleverd in de Zorgactiviteiten Tabel in de release voor 2017 (RZ17a).

Ook is in de NZa Prestatie- en Tarieventabel add-on geneesmiddelen de prestatiecode 193355  (en 193555) beëindigd per 31 december 2015. Deze add-on prestatiecode en het bijbehorende tarief vervalt met ingang van 1 januari 2016 en mag vanaf die datum niet meer in rekening worden gebracht.​​​​

​​​​​​

Overzicht nieuwe add-on prestatiecodes - nov-jan-feb-mrt.xls


DHD heeft de nieuwe add-on prestatiecodes en de bijbehorende kopiecodes opgenomen in haar Verrichtingenbestand (CBV) ten behoeve van de registratie van deze dure geneesmiddelen.​


Opname in kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand

De nieuwe add-on prestatiecodes en de bijbehorende kopiecodes worden in de eerstvolgende kwartaaluitlevering van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd. Hierin worden ook de te beëindigen add-on prestatiecodes aangepast.

Indien u eerder dan de kwartaaluitlevering over de zorgactiviteiten en CBV_codes wilt beschikken dan dient u deze handmatig in te voeren in uw ZIS.