Publicatie verwachte mutaties in verrichtingenbestand (CBV) n.a.v. de RZ16a-b

​​​Op verzoek van de ziekenhuizen en de RAC heeft DHD een document opgeleverd met daarin de verwachte mutaties in het verrichtingenbestand (CBV) in het kader van de RZ16a-b. Belangrijk: de beschreven mutaties kunnen afwijken van de definitieve mutaties die uiteindelijk worden doorgevoerd.  Het definitieve verrichtingenbestand wordt omstreeks 17 december 2015 uitgeleverd.


​Personen die gemachtigd zijn om het document te downloaden, vinden het document in Mijn DHD​ (inlog vereist). ​