Rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2014 verstuurd

​​In januari is het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2014 verstuurd naar de raden van bestuur en financiële afdelingen van de ziekenhuizen. Het rapport is gebaseerd op de data die ziekenhuizen en UMC’s hebben aangeleverd voor de Omzetmonitor. Het geeft een goed inzicht in de omzetontwikkeling van de gehele ziekenhuissector en vormt een belangrijke basis voor de evaluatie van de ontwikkeling van de zorgkosten. In het rapport is speciale aandacht voor actuele onderwerpen als dure geneesmiddelen en chronische zorg en voor de contractafspraken die gemaakt zijn tussen ziekenhuizen en verzekeraars.


Informatie voor de brancheverenigingen 

De NVZ en NFU gebruiken de informatie uit het rapport en de onderliggende data uit de Omzetmonitor onder andere ter onderbouwing van hun beleid en het versterken van hun positie in overleggen met het Ministerie van VWS (bijvoorbeeld over de inzet van het MBI) en de zorgverzekeraars.


Verkoopprijzen- en zorgprofielenbenchmark

De ziekenhuizen die zorg- en financiële data over 2014 hebben aangeleverd voor de Omzetmonitor kregen deze data terug in de vorm van waardevolle informatie: de verkoopprijzenbenchmark en zorgprofielenbenchmark in het DHD-dashboard. Hiermee kunnen de eigen verkoopprijzen en productiegegevens op verschillende niveaus vergeleken worden met die van een groep vergelijkbare ziekenhuizen. De verkregen informatie kan vervolgens ingezet worden tijdens bijvoorbeeld de onderhandelingen met zorgverzekeraars. 

Ziekenhuizen die de data voor de Omzetmonitor maandelijks via de LBZ-financieel aanleveren, krijgen een periodieke update van de verkoopprijzen- en zorgprofielenbenchmark in het DHD-dashboard. 


Data-aanlevering verslagjaar 2015

Het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2014 is gebaseerd op gegevens van 44 ziekenhuizen. We hopen dat voor verslagjaar 2015 nog meer ziekenhuizen productiedata gaan aanleveren, bij voorkeur via de LBZ-financieel​. Hoe meer ziekenhuizen meewerken aan het vullen van de Omzetmonitor, hoe waardevoller en representatiever deze wordt. 

Heeft u nog vragen over het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg of de Omzetmonitor? Neem dan contact op met onze Servicedesk.