Rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2015 gepubliceerd

​Op 16 december 2016 is de vierde editie van het rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland gepubliceerd. Op verzoek van de NVZ en NFU doet DHD jaarlijks onderzoek naar de omzetontwikkeling van de ziekenhuizen en UMC’s. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit de Omzetmonitor. We zijn verheugd te kunnen melden dat meer ziekenhuizen dan ooit gegevens hebben aangeleverd aan de Omzetmonitor. ​

​In totaal konden we in de analyses gebruikmaken van de gegevens van 82 ziekenhuizen. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Van de 82 ziekenhuizen hebben bijna 50 ziekenhuizen financiële gegevens aangeleverd via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Ook dat waren er meer dan vorig jaar. Ziekenhuizen die (nog) niet in staat waren via de LBZ aan te leveren, bijvoorbeeld vanwege technische redenen, hebben losse bestanden aangeleverd. Aanleveren via de LBZ heeft echter als groot voordeel dat het de administratieve lasten voor ziekenhuizen beperkt en het meervoudig gebruik van de aangeleverde gegevens mogelijk maakt.

 

Bevindingen 2015

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat de kosten van de ziekenhuiszorg in 2015 binnen de doelstellingen van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord zijn gebleven. Dit akkoord hebben de ziekenhuizen, verzekeraars en overheid met elkaar gesloten om de groei van de zorgkosten te beperken. 

Daarnaast laat het rapport zien dat de omzet van dure geneesmiddelen in 2015 met 9,4% is gestegen. Dit komt deels omdat er nieuwe dure medicijnen zijn bijgekomen, maar vooral omdat steeds meer patiënten dure geneesmiddelen krijgen toegediend. 

Een ander actueel thema zijn de contracten die ziekenhuizen afsluiten met zorgverzekeraars en de hoogte van de vergoeding die ziekenhuizen ontvangen. Het rapport toont aan dat ongeveer 3% van de waarde van de door ziekenhuizen geleverde zorg in 2015 niet gedeclareerd kan worden. Dit percentage is de afgelopen jaren kleiner geworden en lijkt in 2016 weer iets op te lopen.


Nieuw: prognoses omzetontwikkeling 2016

Nieuw dit jaar zijn de prognoses over de omzetontwikkeling in 2016. We hebben aan ziekenhuizen gevraagd om hun verwachtingen ten aanzien van de productie en omzet in 2016 aan te leveren. Ruim 60 ziekenhuizen hebben hier gehoor aan gegeven, waardoor we in het rapport een eerste inschatting van de ontwikkelingen in 2016 kunnen geven.


Beschikbaarheid

Het rapport is beschikbaar gesteld aan de brancheorganisaties, de raden van bestuur en de hoofden van de financiële afdelingen (HEAD’s) van de ziekenhuizen. U kunt het rapport hier​ downloaden.


Meer informatie of vragen?

Lees ook het persbericht​ dat de NVZ en NFU gepubliceerd hebben. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.