Rapport LBZ-indicatoren 2016 beschikbaar

​​​​Vanaf 22 mei kunnen gemachtigde personen binnen ziekenhuizen het Rapport LBZ-indicatoren 2016 en het onderliggende microbestand van hun ziekenhuis downloaden in de beveiligde omgeving Mijn DHD. Het rapport geeft inzicht in de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van het ziekenhuis in 2016. Per indicator is aangegeven hoe het ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. 

De indicatoren HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio geven een indicatie van de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Met behulp van het Rapport LBZ-indicatoren kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. In aanvulling hierop stelt DHD ook het onderliggende microbestand met opnamegegevens beschikbaar. Hiermee kunnen de opnamen worden opgespoord die een bijdrage hebben geleverd aan eventueel hogere uitkomsten op de indicatoren. 


Indicator Heropnamenratio

Met ingang van dit jaar worden in het Rapport LBZ-indicatoren de heropnamen als ratio opgenomen. Hierbij wordt het werkelijke (waargenomen) aantal heropnamen van een ziekenhuis afgezet tegen het verwachte aantal heropnamen dat berekend is aan de hand van de landelijke cijfers. Op deze manier wordt rekening gehouden met de patiëntenmix van een ziekenhuis. De IGZ vraagt in de Basisset om de Heropnamenratio. Met deze indicator faciliteert DHD de ziekenhuizen om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

Op dit moment worden alleen de heropnamen binnen het eigen ziekenhuis in kaart gebracht. Momenteel onderzoekt DHD hoe in de toekomst ook rekening kan worden gehouden met heropnamen die in een ander ziekenhuis plaatsvinden. Dit zal naar verwachting op basis van het BSN-pseudoniem gebeuren. De wijziging zal vanaf het rapport van volgend jaar, over registratiejaar 2017, worden toegepast. Een juiste aanlevering van het BSN-pseudoniem is hiervoor essentieel. 


Aan de slag met de indicatoren

Om gericht verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen, is het noodzakelijk om de uitkomsten van de HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio te analyseren. In hoofdstuk 4 van het rapport lezen gemachtigden hoe de Hospital Data Viewer en de IHI Global Triggertool voor het uitvoeren van dossieronderzoek hierbij kunnen ondersteunen.