Rapport LBZ-indicatoren 2016

​​De jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) komt in zicht, en daarmee ook het rapport LBZ-indicatoren. Dit rapport bevat de drie indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio.​

​Deze drie indicatoren kunnen een bijdrage leveren aan het inzicht in kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Het rapport laat zien hoe ziekenhuizen zich verhouden tot het landelijk gemiddelde wat betreft deze indicatoren. De gedrukte versie van het rapport zal uiterlijk op 15 juni worden verstuurd naar de raden van bestuur. DHD stelt de digitale versie eerder beschikbaar in het DHD portal, de streefdatum is vóór 1 juni. 


Heropnamenratio

Dit jaar wordt voor het eerst de Heropnamenratio uitgevraagd in de IGZ-basisset. Tot vorig jaar werd het percentage heropnamen berekend. Bij de Heropnamenratio wordt het werkelijke (waargenomen) aantal heropnamen van een ziekenhuis afgezet tegen het verwachte aantal heropnamen dat berekend is aan de hand van de landelijke cijfers.

Voor een vergelijking van ziekenhuiscijfers met het landelijk gemiddelde is het belangrijk om rekening te houden met de patiëntenmix van een ziekenhuis. Daarom wordt vanaf dit jaar casemix-correctie toegepast. Het CBS berekent in opdracht van DHD het heropnamenmodel. DHD gebruikt dit model om de Heropnamenratio’s te berekenen en koppelt dit terug aan de ziekenhuizen in het rapport LBZ-indicatoren.


Kwaliteitsindicatoren IGZ-basisset

De OLO en Heropnamenratio maken als indicatoren voor de kwaliteit van zorg deel uit van de IGZ-basisset. De IGZ-basisset is vanaf dit jaar opgenomen in het OmniQ-portaal. Het streven is om de tellers en noemers voor de OLO en Heropnamenratio half mei op te leveren.

Op het moment dat deze door DHD zijn ingevuld in OmniQ is het voor de ziekenhuizen mogelijk dit te controleren, bijvoorbeeld aan de hand van de digitale versie van het rapport LBZ-indicatoren, en vóór 1 juni over te nemen. Hiermee faciliteert DHD de ziekenhuizen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Heeft u vragen over het rapport LBZ-indicatoren?

Neem dan contact op met onze Servicedesk​.​