Rapport LBZ-indicatoren en HSMR-rapport 2015

​​​​Op dit moment werken wij hard aan het Rapport LBZ-indicatoren dat in juni verschijnt. Het rapport geeft inzicht in hoe uw ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde wat betreft de drie indicatoren Voorlopige HSMR, het percentage patiënten met een onverwacht lange opnameduur (OLO) en de Heropnamen. De indicatoren worden berekend op basis van de LBZ-data die ziekenhuizen jaarlijks verplicht aanleveren aan DHD. Met dit rapport kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. 

​Voorlopige versus definitieve HSMR

De HSMR in het Rapport LBZ-indicatoren betreft een voorlopige HSMR. Bij de berekening van de Voorlopige HSMR over 2015 wordt de werkelijke sterfte in uw ziekenhuis in 2015 afgezet tegen een verwachte sterfte die berekend is op basis van de landelijke sterftecijfers van 2014. Hiermee geeft de Voorlopige HSMR de (interne) ontwikkeling van de sterfte van het ziekenhuis in 2015 ten opzichte van 2014 weer. Als de Voorlopige HSMR afwijkt van de definitieve HSMR van vorig jaar, is dit gebaseerd op veranderingen die binnen uw eigen ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Het landelijke gemiddelde is immers in beide gevallen het gemiddelde van 2014. 

De definitieve HSMR wordt in oktober berekend door het CBS en daarna gepubliceerd in het HSMR-rapport. De definitieve HSMR zal in het algemeen afwijken van de Voorlopige HSMR, omdat deze gebaseerd zal zijn op de landelijke sterftecijfers van 2015. Daarnaast kunnen er verschillen optreden omdat het CBS 1) naast de klinische opnamen ook het aantal langdurige observaties in de berekening gaat meenemen en 2) de HSMR gaat berekenen over alle CCS groepen en niet alleen de 50 CCS groepen waar afgelopen jaren de HSMR over is berekend. 

​De Voorlopige HSMR in dit rapport betreft alléén de klinische opnamen en alléén de bekende 50 CCS groepen. Daarom is dit jaar de Voorlopige HSMR uitsluitend te vergelijken met de definitieve HSMR van uw ziekenhuis over 2014 en geeft het geen goede indicatie van uw definitieve HSMR over 2015.