Reactie naar aanleiding van nieuwe ICD-10 boeken

​​Sinds vorige week zijn de nieuwe ICD-10 boeken leverbaar. De eerste bevindingen van gebruikers zijn bij ons gemeld. Wij zetten hieronder ​de belangrijkste meldingen voor u op een rij:

​1. Fouten 

Er staan bijvoorbeeld codes in de alfabetische index die vervallen zijn, zoals I84.- voor hemorroïden. Als u fouten tegenkomt, dan kunt u deze per mail doorgeven aan het RIVM, via who-fic@rivm.nl​. U kunt deze fouten ook doorgeven aan DHD​; wij bundelen ze en sturen ze door naar het RIVM. 


2. Verschillen tussen de ICD-10 boeken en de Codeadviezen expertgroep ICD-10, versie 20150801

Helaas waren niet alle wijzigingen die in de nieuwe ICD-boeken staan vooraf bij DHD bekend. Het document Codeadviezen expertgroep ICD-10, versie 20150101, is wel al aangepast aan de nieuwe en vervallen codes. Nu blijkt echter dat een aantal termen die eerder ontbraken in de alfabetische lijst zijn opgenomen. Hierdoor is het mogelijk dat er op een andere code dan die in de adviezen vermeld staat, wordt uitgekomen. In die gevallen moet het zoekpad in de ICD-10 boeken worden aangehouden als leidend. 


Momenteel bundelt DHD alle meldingen van gebruikers en worden de adviezen nogmaals nagelopen aan de hand van de nieuwe boeken. Bij de volgende versie van het document Codeadviezen expertgroep ICD-10 (oktober), zullen de adviezen waar nodig worden aangepast zodat ze aansluiten bij de nieuwe versie van de ICD-10. Tot die tijd worden de noodzakelijke aanpassingen op onze website vermeld.


3. Verschillen tussen de nieuwe ICD-10 boeken en de vorige editie 

In een aantal gevallen staan in de alfabetische lijst bij diverse termen andere codes dan in de vorige editie. Bijvoorbeeld: bij het zoekpad Pijn, Schouder, geeft de nieuwe versie code M25.5, terwijl dit in de oude versie code M75.8 was. 


Het advies is om de alfabetische lijst uit de nieuwe ICD-10 boeken aan te houden bij het coderen, en niet van eigen of oude lijsten uit te gaan waar wellicht nog onjuiste codes in vermeld staan.