Vergelijk de registratie van Charlson comorbiditeitgroepen met landelijke cijfers

De Casemix-Monitor in de Hospital Data Viewer (HDV) is uitgebreid met de Charlson comorbiditeitgroepen. U kunt hiermee de geregistreerde comorbiditeitgroepen van uw ziekenhuis vergelijken met de landelijke cijfers en mogelijke afwijkingen in de LBZ-registratie identificeren en adresseren. De Charlson comorbiditeitgroepen worden meegewogen in de berekening van de HSMR en Heropnamenratio. 

Registratie van Charlson comorbiditeitgroepen

In de LBZ worden nevendiagnosen geregistreerd. Dit zijn aandoeningen waar een patiënt aan lijdt, maar die niet de hoofdreden zijn voor de opname. Volledige en juiste registratie van nevendiagnosen is nodig voor een correcte bepaling van de Charlson comorbiditeitgroepen, die onder andere worden meegenomen in de HSMR-berekening. Omdat comorbiditeit de sterftekans sterk kan beïnvloeden, wordt hiervoor gecorrigeerd; bij onvolledige registratie kunnen de sterftekansen ten onrechte te laag uitkomen en de HSMR mogelijk te hoog.


Wat kunt u met de Casemix-Monitor?

Naast de Charlson comorbiditeitsgroepen kunt u met de Casemix-Monitor ook de registratie van urgentie in uw ziekenhuis vergelijken met de landelijke cijfers. De vergelijkingen kunnen voor verschillende doorsneden worden gemaakt, bijvoorbeeld voor diagnosegroepen en specialismen. In de loop van 2018 worden ook complicaties aan de monitor toegevoegd. Een volledige en juiste registratie van deze drie onderdelen is van belang voor een betrouwbare berekening van de LBZ-indicatoren HSMR en Heropnamenratio. Wanneer u afwijkingen in de registratie opmerkt, kunt u hier tijdig op bijsturen in de LBZ. 


Meer informatie

Meer informatie over de HDV vindt u hier. Voor vragen of het aanvragen van een demo kunt u contact met ons opnemen.