Registratie ‘langdurige observaties’ telt mee voor berekening HSMR 2015

​​​​De minimale dataset voor het berekenen van de HSMR bevat vanaf verslagjaar 2015 ook de 'langdurige observaties zonder overnachting', omdat ook bij dit zorgtype sterfte voorkomt.​

​Sinds 2014 bestaat er een nieuw zorgtype naast de klinische opnamen en de dagopnamen: de langdurige observaties zonder overnachting (zorgactiviteit 190091; conform NZa beleidsregel BR/CU-2111 e.v.). 

Hier wordt onder verstaan: 

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren.


Minimale dataset voor berekening HSMR

Vanaf juli 2014 is het verplicht om deze langdurige observaties voor de LBZ aan te leveren (LBZ datamodel 5.6).

In de HSMR werden tot nu toe alleen de klinische opnamen meegenomen. Echter, ook bij de langdurige observaties komt sterfte voor (ca. 0,2%). Dit is minder dan bij klinische opnamen (ca. 1,8%), maar veel vaker dan bij dagopnamen (ca. 0,003%). Om deze reden en omdat het aannemelijk is dat er enige substitutie heeft plaatsgevonden van klinische opnamen naar langdurige observaties, is het wenselijk om ook de langdurige observaties mee te nemen bij de HSMR-berekening.

​Daarom bevat de minimale dataset voor het berekenen van de HSMR vanaf verslagjaar 2015 ook de langdurige observaties zonder overnachting.​