Registratiejaar 2017 medische LBZ afgesloten – dit gebeurt er met de data

Op 30 april is registratiejaar 2017 van de medische LBZ afgesloten. Ziekenhuizen krijgen de medische LBZ-data die zij hebben aangeleverd op verschillende manieren teruggekoppeld. Hoe dat gebeurt, leest u hier.

De medische LBZ-data vormen de basis voor de informatieproducten die uw ziekenhuis kan gebruiken voor het maken van analyses en vergelijkingen met andere ziekenhuizen. Daarnaast kunnen de data worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek.

Rapport LBZ-indicatoren en HSMR-rapport
Op basis van de aangeleverde medische LBZ-data worden de indicatoren HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio berekend. Deze worden eind mei via het Rapport LBZ-indicatoren naar de ziekenhuizen verstuurd. De voorlopige HSMR is medio mei beschikbaar, zodat u deze op tijd kunt aanleveren bij de NZa. Het HSMR-rapport met de definitieve HSMR wordt medio oktober naar de ziekenhuizen verstuurd.

Hospital Data Viewer
De LBZ-indicatoren die op basis van de medische LBZ-data worden berekend, kunt u het hele jaar door monitoren met behulp van het online instrument Hospital Data Viewer (HDV). Mogelijke afwijkingen in de HSMR, OLO en/of Heropnamenratio kunt u effectief en doelgericht analyseren aan de hand van dossieronderzoek. De HDV is op aanvraag beschikbaar.

DHD-dashboard
De medische LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren, worden op twee manieren via het DHD-dashboard teruggekoppeld: via de onderdelen kwaliteit en marktaandelen. Ook kunt u in het DHD-dashboard de status, tijdigheid en volledigheid van de aangeleverde data monitoren.

Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg
Elk jaar wordt medio december het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg gepubliceerd over het voorgaande registratiejaar. Dit rapport biedt inzicht in de omvang van de kostenontwikkeling en de achterliggende factoren. Voor het rapport wordt gebruikgemaakt van medische en financiële LBZ-data en een enquête die wordt uitgezet bij de ziekenhuizen.

Wetenschappelijk onderzoek en landelijk beleid
De LBZ-data die uw ziekenhuis aanlevert, zijn onmisbaar voor het doen van maatschappelijk relevant onderzoek en het maken van landelijk beleid ten behoeve van onder andere de volksgezondheid, gezondheidszorg en verkeersveiligheid. Partijen die data willen gebruiken, kunnen hiervoor een gegevensverzoek indienen bij DHD. Alle verzoeken worden getoetst door middel van het gegevensprotocol.


Toegang tot de informatieproducten

Wilt u ook gebruikmaken van bovengenoemde informatieproducten? Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij DHD kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op.