Registratiejaar LBZ-medisch 2015 succesvol afgesloten

​​Op 1 mei 2016 is de LBZ-medisch voor registratiejaar 2015 afgesloten. Van de 88 ziekenhuizen hebben er 83 hun data volledig aangeleverd. Wanneer we alle data bij elkaar nemen, dan zien we dat er in totaal 32.445.028 zorgmomenten zijn geregistreerd.​ Om ervoor te zorgen dat de jaarafsluiting in 2016 nog soepeler verloopt, vindt u hieronder een aantal tips op een rij. ​

​Taart voor Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat registratiejaar 2015 heeft afgesloten. Naar aanleiding hiervan ontvingen zij – volgens de inmiddels in ere herstelde LMR-traditie – een taart. 

Taart LBZ-medisch 2015.jpg


Tips en aandachtspunten registratiejaar 2016

Naar aanleiding van de jaarafsluiting 2015 hebben wij een aantal tips en aandachtspunten geformuleerd die de aanlevering voor 2016 kunnen vergemakkelijken.

​​ 

​1. Randtotalen

Jaarlijks vragen we voorafgaand aan de jaarafsluiting de randtotalen op bij de ziekenhuizen. De randtotalen – een extractie uit het datawarehouse van de ziekenhuizen – zijn van belang omdat ze dienen als prognose- en controlemiddel voor de LBZ-aanleveringen. Indien er significante verschillen optreden tussen de randtotalen en de data-aanleveringen, is dit mogelijk een indicatie dat er iets mis gaat in de registratie en/of de inrichting van de LBZ-module. Dit kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van het HSMR-rapport: indien de data onbetrouwbaar lijkt te zijn, kan het CBS besluiten geen HSMR-rapport te vervaardigen. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat niet alle ziekenhuizen de randtotalen konden aanleveren of niet volgens de juiste specificaties hebben aangeleverd. We vragen ziekenhuizen om hier voor registratiejaar 2016  extra aandacht aan te besteden, zodat we goede controles kunnen uitvoeren. Meer communicatie hierover volgt. 


​2. Maandelijkse aanleveringen

Wij adviseren om LBZ-aanleveringen maandelijks plaats te laten vinden, bij voorkeur zo spoedig mogelijk nadat de registratiemaand is afgesloten. Dit zorgt ervoor dat de werkdruk voor de ziekenhuizen rondom de jaarafsluiting afneemt, mede omdat correcties en aanvullingen dan gedurende het registratiejaar kunnen plaatsvinden. Een groot voordeel hiervan is dat ziekenhuizen frequenter hun Voorlopige HSMR, OLO en Heropnamen kunnen monitoren in de HDV en het DHD-dashboard. Ook zorgt dit ervoor dat ziekenhuizen tijdig hun rapport LBZ Indicatoren kunnen ontvangen en dat ze niet in de knel komen op het moment dat de IGZ-Basisset indicatoren aan Ziekenhuizentransparant.nl moeten worden aangeleverd. 


3. Tijdige controles en correcties 

Ook dit jaar bleek een beduidend aantal fouten in de aanleveringen tot kort voor de jaarafsluiting niet opgelost of gecorrigeerd te zijn. Wanneer de controles en correcties gedurende het jaar plaatsvinden (idealiter zo snel en volledig mogelijk na een aanlevering), neemt dit een deel van de werkdruk rondom de jaarafsluiting weg. In de verwerkingsverslagen die ziekenhuizen ontvangen (na iedere aanlevering) kunnen de foutmeldingen bekeken worden. 


Heeft u nog vragen?

Neem voor vragen over de aanlevering voor de LBZ contact met ons op.