Registratielast ziekenhuizen verminderd voor dataverzameling EJZ

​De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. De NVZ en NFU gebruiken de getallen uit de EJZ om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen de algemene ziekenhuizen en UMC’s. De getallen worden daarnaast gebruikt voor onderzoek bij het CBS en het onderbouwen van beleidsvraagstukken van het ministerie van VWS en de NZa.

Samen met de NVZ en NFU is bekeken of er data uit de vragenlijst beschikbaar zijn via andere bronnen, zodat ziekenhuizen deze niet dubbel hoeven te registreren. Dit bleek voor twee hoofdstukken het geval. 

De hoofdstukken ‘Beschikbaarheid en Capaciteit’ en ‘Bijzondere medische verrichtingen’ konden respectievelijk uit DigiMV en de LBZ gehaald worden. Ook is er minder registratielast voor wat betreft het hoofdstuk ‘Kostenrekeningen’. Voorheen werden hier specifieke kostenrekeningen uitgevraagd, dit jaar alleen de totale kosten per onderwerp. 


Afsluiting registratiejaar 2016 

Op 1 juni 2017 is registratiejaar 2016 van de EJZ afgesloten. 73% van de ziekenhuizen heeft deelgenomen aan de EJZ. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nam 61% van de ziekenhuizen deel. De resultaten van de EJZ worden teruggekoppeld in de Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen. 


Aandachtspunten registratiejaar 2017

Ter vermindering van de registratielast wordt voor registratiejaar 2017 opnieuw bekeken of de EJZ verder ingekort kan worden. Hierbij worden alle aspecten van de vragenlijst nogmaals onder de loep genomen.

Ook streven we naar een stijging van het percentage deelnemende ziekenhuizen voor verslagjaar 2017. Mede door fusies en interne verschuivingen weten wij echter niet van alle ziekenhuizen wie de contactpersoon is voor de dataverzameling EJZ. Mocht u dit jaar niet door ons benaderd zijn, maar u bent wel de contactpersoon hiervoor (of u weet wie de contactpersoon is), neem dan contact met ons op via info@dhd.nl