SKI gecompleteerd met gegevens IGZ Basisset 2016

​De gegevens in SKI voor verslagjaar 2016 zijn compleet. Naast de gegevens van de Transparantiekalender zijn nu ook de gegevens van de IGZ Basisset beschikbaar in SKI. Beide indicatorensets zijn eerder dit jaar door de instellingen aangeleverd via OmniQ. ​

​SKI is een online instrument voor het benchmarken van de zorginhoudelijke indicatoren die via OmniQ ​zijn aangeleverd aan Zorginstituut Nederland (de Transparantiekalender) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de IGZ Basisset). U ziet de resultaten van uw instelling in vergelijking met andere instellingen. SKI helpt daarmee bij het signaleren van verbeterpunten.


Uitgebreide benchmarkmogelijkheden 

In SKI kunt u van uw eigen instelling en een vergelijkingsgroep de gemiddelden en spreiding zien van de aangeleverde indicatoren. Hiervoor zijn uitgebreide benchmarkmogelijkheden beschikbaar. Zo kunt u de indicatoren van uw instelling vergelijken met verschillende typen instellingen (SAZ, STZ, UMC, categoraal, ongebonden en revalidatie). Ook heeft u de keuze om specifieke andere instellingen te selecteren voor een vergelijking en kunt u uw eigen referentiegroepen samenstellen, bijvoorbeeld met ziekenhuizen uit de regio. De resultaten van uw benchmark(s) kunt u exporteren naar Excel.


Toegang tot SKI

SKI is beschikbaar via ski.dhd.nl. U logt in met uw DHD-account. Heeft u nog geen DHD-account, neem dan contact op met de Servicedesk