SKI uitgebreid met visuele landelijke benchmarks en Word-export

Op verzoek van de ziekenhuizen is Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) uitgebreid met visuele landelijke benchmarks. Ook is het vanaf nu mogelijk om gegevens te exporteren naar Word. 

Visuele landelijke benchmarks

De landelijke benchmarks tonen in één overzicht de resultaten van alle instellingen. Zo krijgt u duidelijk inzicht in het landelijke beeld en de score van uw eigen instelling ten opzichte van andere instellingen. De indicatoren zijn op verschillende manieren visueel gemaakt: 

  • Percentage-indicatoren worden weergegeven in de vorm van funnelplots met een 95% betrouwbaarheidsinterval
  • Indicatoren met aantallen worden getoond als staafdiagrammen met een P10 en P90
  • Indicatoren uitgedrukt in ja/nee ziet u terug als cirkeldiagram

SKI landelijke benchmarks DHD.png 

Via het dropdown-menu kunt u instellen over welk verslagjaar u de benchmark wilt inzien. Door met uw muis op de scores in de grafieken te gaan staan, krijgt u inzicht in de instellingen en de exacte scores. U vindt de landelijke benchmarks onder het tabblad ‘Landelijke benchmark’ bij de verschillende indicatoren.


Export naar Word

Naast de export naar Excel is het vanaf nu ook mogelijk om de tabellen en grafieken uit de persoonlijke benchmarks te exporteren naar Word. Op deze manier kunt u gemakkelijk uw eigen rapportages vormgeven of aanvullen. De grafieken van de landelijke benchmarks worden hier in een volgende update aan toegevoegd.


Meer weten?

SKI is beschikbaar via ski.dhd.nl voor iedereen met een DHD-account. Heeft u nog geen DHD-account, neem dan contact op met onze Servicedesk.

Wilt u updates over SKI ook per e-mail ontvangen? U kunt zich hiervoor aanmelden via info@dhd.nl