Succesvolle eerste kennissessies ICD-10 codeadviezen

​​DHD brengt elk kwartaal landelijke codeadviezen uit die tot stand komen in de expertgroep ICD-10. Om medisch codeurs te ondersteunen bij het gebruik zijn we dit jaar gestart met het organiseren van kennissessies over de ICD-10 codeadviezen.​

​Op 31 januari en 9 februari, voor aanvang van het nieuwe registratiejaar, vonden de eerste twee kennissessies plaats. De sessies hadden als doel het op uniforme wijze toepassen van de adviezen. Zo werd toegelicht hoe en waarom de codeadviezen tot stand komen en werden de nieuw gepubliceerde adviezen nader toegelicht.


Kennissessies goed gewaardeerd

Beide kennissessies zaten met 50 deelnemers vol en werden goed gewaardeerd. Hoewel alle adviezen reeds gepubliceerd zijn, blijkt dat codeurs deze extra toelichting en de discussies die daaruit voortkomen zeer nuttig vinden. Enkele reacties van deelnemers:

‘Het is erg fijn om op deze manier een goede uitleg te krijgen over de codeadviezen en het gebruik ervan. Want het blijft soms lastig om een codeadvies goed te begrijpen vanuit de tekst.’

‘Leuk om sommige discussies te horen, herkenbaar. Ook goed om te horen wat er leeft bij collega-codeurs.’

‘De verzorging van de gehele bijeenkomst was zeer gastvrij en er was meer dan genoeg ruimte voor vragen en netwerken.’​

‘Sluit goed aan bij de dagelijkse codeerproblemen. De mensen die het presenteerden, hebben verstand van zaken. Het geef je net wat meer inzicht in hoe codeeradviezen tot stand komen, zodat je ze beter begrijpt.’


Extra sessie op 11 april

Vanwege de grote belangstelling is een extra sessie gepland op dinsdag 11 april. U kunt zich nog inschrijven voor deze kennissessie.​