Taart voor Slingeland Ziekenhuis ter ere van eerste afsluiting LBZ-medisch 2015

​​​​​​​Het Slingeland Ziekenhuis heeft dit jaar als eerste de registratie voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ-medisch) over verslagjaar 2015 afgesloten. Naar aanleiding hiervan ontvingen zij – volgens de inmiddels in ere herstelde traditie – een taart. ​

Taart LBZ-medisch 2015.jpg


Voor de LBZ-jaarafsluiting zijn de volgende datums van belang:  

  • t/m 15 april 2016: zo nodig aanbrengen van correcties naar aanleiding van de verwerkingsverslagen en controles van DHD. Nieuwe gegevens kunnen na 15 april niet meer verwerkt worden in de HSMR, OLO en Heropnamen 2015. 

  • 30 april 2016: uiterlijke datum voor retourzending ondertekende akkoordverklaring aan DHD. 

  • 1 mei 2016: peilmoment waarop de voorlopige en de definitieve HSMR, OLO en Heropnamen, gebaseerd op de LBZ, berekend worden.