Terugkoppeling kwaliteitscontroles medische LBZ-data 2017

​DHD voert een tweede controle uit op de medische LBZ-data over 2017. Ziekenhuizen die data hebben aangeleverd, krijgen hier in januari terugkoppeling op. Tijdige, volledige en juiste aanlevering van de LBZ-data is cruciaal voor informatieproducten als het HSMR-rapport, het Rapport LBZ-indicatoren, het DHD-dashboard en de HDV.

​Bij de kwaliteitscontroles wordt onder andere gekeken naar urgentie, herkomst, complicaties, percentage nevendiagnosen en de complicatieregistratie. Voor een effectieve controle is het belangrijk dat minimaal zes maanden medische LBZ-data over 2017 zijn aangeleverd.


Zelf controles uitvoeren

Aanvullend op de controles bij DHD kunnen ziekenhuizen zelf periodieke controles uitvoeren op de kwaliteit en volledigheid (aantal opnamen en overledenen) van de gegevens die worden aangeleverd aan de LBZ. De Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage (VENK) die contactpersonen maandelijks ontvangen, kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt.

Daarnaast wordt na elke aanlevering een verwerkingsverslag verstuurd waarin eventuele fouten en waarschuwingen worden weergegeven. Door heraanlevering van de gecorrigeerde data worden de juiste gegevens in de LBZ opgenomen.


Jaarafsluiting medische LBZ-data

Naast de terugkoppeling op de kwaliteitscontroles ontvangen contactpersonen in januari een bericht over de jaarafsluiting van de medische LBZ-data. In deze e-mail staan de belangrijke datums en aandachtspunten.