Uitvraag Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen in OmniQ

Dit jaar wordt de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) voor het eerst uitgevraagd in OmniQ. Voorheen gebeurde dit via www.jaarenqueteziekenhuizen.nl. OmniQ is een portaal waar diverse uitvragen gebundeld zijn, waaronder ook de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland.

De EJZ-vragenlijst voor verslagjaar 2017 kan vanaf 1 februari worden ingevuld en dient voor 1 juni geaccordeerd te zijn door de raad van bestuur. De vragen hebben betrekking op zorgaanbod, productie, personeel en kosten binnen uw ziekenhuis of UMC. 

De NVZ en NFU gebruiken de getallen uit de EJZ om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen de algemene ziekenhuizen en UMC’s, bijvoorbeeld in de Rapportage EJZ en het NVZ Brancherapport. De getallen worden daarnaast gebruikt voor onderzoek bij het CBS en het onderbouwen van beleidsvraagstukken van het ministerie van VWS en de NZa.


Aanpassingen 

Er is een aantal aanpassingen gedaan om de EJZ gemakkelijker in gebruik te maken:

  • Via de navigatieboom kan gemakkelijk naar de verschillende hoofdstukken worden genavigeerd. De groene balk onder elk hoofdstuk laat zien hoe ver elk hoofdstuk is ingevuld.
  • De gegevens over het ziekenhuis en de contactpersoon zijn al ingevuld. 
  • In het hoofdstuk ‘Medisch specialisten’ worden op basis van het antwoord op de eerste vraag alleen de vervolgvragen getoond die van toepassing zijn. Op deze manier kan de set sneller worden ingevuld. 
  • Voor een aantal vragen zijn de definities aangescherpt, naar aanleiding van vragen die hier vorig jaar over zijn gesteld door de ziekenhuizen.   
  • De rapportagefunctie is verbeterd. Het is mogelijk om een rapport te maken van zowel de hele set als een afzonderlijke set.       


Meer informatie

Omdat de overgang naar OmniQ een andere procedure met zich meebrengt, zijn de raden van bestuur en de bij ons bekende contactpersonen voor de EJZ van deze wijziging op de hoogte gebracht. Wilt u meer informatie over de EJZ, neem dan contact met ons op.