Uitvraag Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen in OmniQ

​Dit jaar wordt de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) voor het eerst uitgevraagd in OmniQ. Voorheen gebeurde dit via de website jaarenqueteziekenhuizen.nl. OmniQ is het portaal waar diverse uitvragen gebundeld zijn, waaronder ook de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland.

De EJZ-vragenlijst voor verslagjaar 2017 kan vanaf 1 februari ingevuld worden en dient voor 1 juni geaccordeerd te zijn door de raad van bestuur. De vragen hebben betrekking op zorgaanbod, productie, personeel en kosten binnen het ziekenhuis of UMC. 

De NVZ en NFU gebruiken de getallen uit de EJZ om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen de algemene ziekenhuizen en UMC’s, bijvoorbeeld in de Rapportage EJZ en het NVZ Brancherapport. De getallen worden daarnaast gebruikt voor onderzoek bij het CBS en het onderbouwen van beleidsvraagstukken van het ministerie van VWS en de NZa.


Aanpassingen 

Er zijn een aantal aanpassingen gedaan om de EJZ gemakkelijker in gebruik te maken:

  • Via de navigatieboom kan gemakkelijk naar de verschillende hoofdstukken genavigeerd worden. De groene balk onder elk hoofdstuk laat zien hoe ver elk hoofdstuk is ingevuld.

  • De gegevens over het ziekenhuis en de contactpersoon zijn al ingevuld. 

  • In het hoofdstuk ‘Medisch specialisten’ worden op basis van het antwoord op de eerste vraag alleen de vervolgvragen getoond die van toepassing zijn. Op deze manier kan de set sneller worden ingevuld. 

  • Voor een aantal vragen zijn de definities aangescherpt, naar aanleiding van vragen die hierover vorig jaar zijn gesteld door de ziekenhuizen.   

  • De rapportagefunctie is verbeterd. Het is mogelijk om een rapport te maken van zowel de hele set als een afzonderlijke set.       


Meer informatie

Omdat de overgang naar OmniQ een andere procedure met zich meebrengt, zijn de raden van bestuur en de bij ons bekende contactpersonen voor de EJZ van deze wijziging op de hoogte gebracht. Wilt u meer informatie over de EJZ, dan kunt u contact met ons opnemen via 030 273 97 00 of info@dhd.nl.