Update DHD-dashboard: vernieuwde weergave verkoopprijzenbenchmark, marktaandelen en heropnamen


In het DHD-dashboard is een aantal onderdelen vernieuwd. De verkoopprijzenbenchmark heeft een nieuwe lay-out gekregen. Daarnaast is de marktinformatie op basis van de LBZ-financieel nu niet meer alleen op gemeenteniveau, maar ook op postcode4-niveau beschikbaar. Tevens worden vanaf nu de heropnamen als ratio getoond.​

Verbeterde lay-out verkoopprijzenbenchmark

De verkoopprijzenbenchmark heeft een nieuwe lay-out gekregen, zodat in één oogopslag zichtbaar is hoe de verkoopprijzen van het eigen ziekenhuis zich verhouden tot die van vergelijkbare, geanonimiseerde ziekenhuizen (peers). In het overzicht zien gebruikers per product en productgroep het aantal vergelijkbare ziekenhuizen en hun gemiddelde prijsniveau. Ook kan per vergelijkbaar ziekenhuis het relatieve prijsniveau ten opzichte van het eigen ziekenhuis worden getoond.


Marktinformatie beschikbaar op postcode4- en gemeenteniveau

De landkaarten met marktinformatie op basis van de LBZ-financieel (thema Markt) zijn vanaf nu ook beschikbaar op postcode4-niveau. Gebruikers die hun verzorgingsgebied op gemeenteniveau hebben aangeleverd, kunnen deze opnieuw aanleveren op postcode4-niveau. Zij kunnen op de kaart meerdere filtermogelijkheden toepassen en de marktvolledigheid inzien. 


Heropnamenratio toegevoegd

Voor de LBZ-Indicatoren onder het thema Kwaliteit worden de heropnamen vanaf nu als ratio getoond. Voorheen werden deze als percentage weergegeven. De Heropnamenratio geeft inzicht in de ziekenhuisopnamen die binnen 30 dagen volgen op de vorige (klinische) opname. Hierbij wordt het werkelijke (waargenomen) aantal heropnamen van een ziekenhuis afgezet tegen het verwachte aantal heropnamen dat berekend is aan de hand van de landelijke cijfers.​

Het CBS heeft het heropnamenmodel berekend, waarbij is gecorrigeerd op factoren die de kans op een heropname kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: leeftijd, geslacht, sociaal-economische status, de zwaarte van de hoofddiagnose, nevendiagnosen, urgentie van opname, herkomst, jaar van ontslag en maand van opname. DHD heeft het resultaat van deze modelberekening gebruikt om de Heropnamenratio per ziekenhuis te berekenen.


Verdere updates

Met de NVZ en de NFU is afgesproken dat vanaf juli 2017 de verkoopprijzen van 2017 worden opgenomen in de verkoopprijzenbenchmark. Tevens komt vanaf juli 2017 de marktinformatie op basis van de LBZ-financieel voor het jaar 2016 beschikbaar in het DHD-dashboard.

Om vertrouwd te raken met de werking van het dashboard en de aangeboden inhoud kunnen gebruikers zich opgeven voor de Workshop DHD-dashboard. U kunt zich hier inschrijven voor de workshop of contact met ons opnemen als u geïnteresseerd bent in een incompany workshop.