Update ICD-10: nieuwe codeadviezen en codering van het Zika virus

​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20160101' downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd en één advies is vervallen. Ook zijn er bij twee adviezen mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 93 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

​​​​ICD-10 codering van het Zika virus

Op verzoek van het WHO Global Surveillance Team is een nieuwe ICD-10 code geïntroduceerd waarmee afzonderlijke gevallen van Zika gevolgd kunnen worden. 

De volgende code is in gebruik vanaf 21 december 2015: 
U06.9 voor Zika-virusziekte, niet gespecificeerd

Synoniemen zijn: 
Zika, Zika-viruskoorst en Zika-virusinfectie. 'Zika-encefalitis' wordt ook hier gecodeerd.

Als gevolg van deze wijziging dient de ICD-10 index ingang Koorts - Zika(-virus) A92.8 door de codeur te worden aangepast naar U06.9.​