​​​​​​​​SKI geüpdatet - nieuw indicatorendiagram, andere berekening gemiddelden en toevoeging data

​​​​​Er is een nieuwe update voor Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) verschenen. Voor deze update is een diagram met een overzicht van alle indicatoren toegevoegd, is een wijziging doorgevoerd in de berekening van de gemiddelde percentages en is de indicatorenset Aneurysma Aorta Abdominalis van nieuwe data voorzien. ​


​Indicatorendiagram

In SKI is een diagram toegevoegd met een overzicht van alle indicatoren. In dit overzicht kunnen ziekenhuizen voor iedere indicator aan de hand van kleuren zien hoe ver hun score afwijkt van het landelijk gemiddelde.


Berekening gemiddelde percentages

Ook is de berekening van de gemiddelden bij de percentage-indicatoren aangepast. Voorheen werd het gemiddelde berekend door de som van de teller te delen door de som van de noemer. Nu wordt het gemiddelde genomen van de percentages. Dit geldt zowel voor de gemiddelde percentages van de referentiegroepen als voor het landelijk gemiddelde.

Deze verandering is op verzoek van de ziekenhuizen doorgevoerd. Ziekenhuizen geven de voorkeur aan deze methode omdat dit overeenkomt met de wijze waarop de IGZ het gemiddelde berekent in haar rapportage ‘Het resultaat telt’.


Data toegevoegd

De data over verslagjaar 2015 van de indicatorenset Aneurysma Aorta Abdominalis zijn verwerkt. Deze indicatorset is onderdeel van de Transparantiekalender.


Meer weten?

Neem dan contact op met de Servicedesk.