Update: nieuwe ICD-10 codeadviezen

​​Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn 21 nieuwe adviezen toegevoegd. Ook zijn er bij zes adviezen mutaties doorgevoerd. U kunt het nieuwe document downloaden op deze pagina. Op pagina 91 van het document vindt u een overzicht met de wijzigingen in deze nieuwe versie. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.​

​Toelichting

De codeadviezen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de landelijke ICD-10 expertgroep. Het document met adviezen wordt ieder kwartaal geüpdatet.

Om te zorgen dat u altijd over de meest actuele adviezen beschikt, worden alle algemene codeadviezen die tussentijds door de expertgroep worden vastgesteld, op deze pagina​ gepubliceerd. Bij de eerstvolgende kwartaalupdate worden de tussentijdse codeadviezen vervolgens in het totaaldocument opgenomen.​