Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​​Op 19 december 2016 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 15 september en 19 december 2016. Personen die gemachtigd zijn om het verrichtingenbestand te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD​, onder 'Downloads actueel'.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen, die hebben plaatsgevonden vanaf 15 september tot 19 december 2016.

  • Mutaties obv RZ17a/b uitlevering. 

  • Mutaties van het verrichtingenbestand (CBV) in het kader van de doorontwikkeling naar verrichtingenthesaurus.

  • Uitlevering van de door de NZa in de Prestatie- en Tarieventabel opgenomen add-on geneesmiddelen.

  • Mondzorg en orthodontiecodes.​​


CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien zijn terug te vinden in de mutatielijsten en bestanden.