Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​Op 16 juni 2016 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin de  mutaties vanaf 17 maart 2016 tot 15 juni 2016. Personen die gemachtigd zijn om het verrichtingenbestand te downloaden, vinden het bestand in M​ijn DHD, onder 'Downloads actueel'. ​

​De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • De reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen die hebben plaatsgevonden vanaf 17 maart 2016 tot 15 juni 2016.

  • CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien kunt u in de mutatielijsten en bestanden terugvinden.

  • In deze kwartaaluitlevering zijn de doublures van het eerste half jaar van 2016 verwerkt.

  • Tevens hebben mutaties plaatsgevonden in het kader van de eerder genoemde opschoonacties. 

  • De per abuis in het bestand opgenomen UPT-code J04 is verwijderd, de correcte UPT-code J05 is met terugwerkende kracht, per 1 januari 2013, toegevoegd.

  • Uitlevering van de door de NZa in de Prestatie- en Tarieventabel opgenomen add-on geneesmiddelen.