Veel animo voor kennissessie LBZ

​​​Op dinsdag 16 februari staat de kennissessie LBZ gepland. Met genoegen kunnen wij vertellen dat de belangstelling voor deze bijeenkomst boven verwachting hoog is. Om deze reden hebben we een wachtlijst ingesteld en zijn we druk bezig met het plannen van nieuwe datums. De deelnemers op de wachtlijst worden – in volgorde van aanmelding – benaderd met deze nieuwe datumvoorstellen. 

​Het nog steeds mogelijk om u op de wachtlijst​ te plaatsen. Wij vinden het erg leuk om via de kennissessies in contact te komen met medisch codeurs en andere betrokkenen bij de LBZ-registratie.