Verbeteringen OmniQ en uitbreiding met indicatoren IGZ-Basisset

​​​In 2016 hebben ziekenhuizen voor het eerst de indicatoren voor de Transparantiekalender (verslagjaar 2015) aangeleverd via OmniQ. Omdat de aanlevering succesvol is afgerond, hebben de opdrachtgevers NVZ en NFU besloten dat de indicatoren voor verslagjaar 2016 ook via OmniQ aangeleverd gaan worden. De feedback van gebruikers dient als input om een aantal verbeterpunten door te voeren. Nieuw is dat de indicatoren voor de IGZ-Basisset voor verslagjaar 2016 ook in OmniQ worden opgenomen. OmniQ gaat op 1 januari 2017 open. 

Aanpassingen in OmniQ

Naar aanleiding van feedback van gebruikers worden er een aantal aanpassingen gedaan binnen OmniQ. Zo zijn we bezig om de applicatie sneller en simpeler te maken. Dit is bijvoorbeeld te zien aan een snellere laadtijd van de pagina’s en de vernieuwde navigatieboom, waarin direct wordt getoond hoeveel vragen er nog moeten worden ingevuld. Ook het rechten- en accordeersysteem worden gemakkelijker in gebruik gemaakt. 

Andere aanpassingen zijn dat de antwoorden van voorgaand jaar getoond worden bij de KlantPreferentievragen en dat de nummering uit de Indicatorengidsen overgenomen wordt in OmniQ. Bovendien zal er een ontvangstbevestiging verstuurd worden nadat de raad van bestuur de sets voor doorzending naar het Zorginstituut heeft goedgekeurd. 


Nieuw: indicatoren IGZ-Basisset in OmniQ

Naast de indicatoren voor de Transparantiekalender dienen dit jaar ook de indicatoren voor de IGZ-Basisset in OmniQ ingevuld te worden; dit gebeurde voorheen via Ziekenhuizentransparant.nl. 


Aansluiting van nieuwe kwaliteitsregistraties

Voor verslagjaar 2015 kwam een groot gedeelte van de indicatoren voor orthopedische implantaten uit de LROI-registratie. Ook de indicatoren uit de NCFS-registratie en de registraties van DICA waren aangesloten op OmniQ. Voor verslagjaar 2016 wordt er gekeken naar het aansluiten van nog meer kwaliteitsregistraties; hierover zijn we in overleg met diverse partijen.  


Meer informatie

De betrokken personen ontvangen binnenkort meer informatie over OmniQ. Heeft u vragen over OmniQ, neem dan contact met ons op.