Vernieuwde DHD-dashboard: uw ziekenhuis in een oogopslag

​​Het DHD-dashboard is vernieuwd en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. U kunt vanaf nu de adherentie van uw ziekenhuis raadplegen, ook per specialisme. Daarnaast zijn er zorgprofielen toegevoegd. Daarin ziet u een aantal kengetallen per product, die u vervolgens kunt vergelijken met landelijke cijfers.​

Het dashboard is een online portaal met informatie voor ziekenhuizen. U krijgt benchmarkinformatie op het gebied van kwaliteit, financiën, markt, doelmatigheid en productie. Met het dashboard kunt u zien hoe uw ziekenhuis presteert in vergelijking met andere ziekenhuizen. Het is mogelijk informatie te filteren en te downloaden, zodat u nog gerichter kunt vergelijken. Het levert u belangrijke input op voor financiële analyses, kwaliteitsbeleid en onderhandelingen met zorgverzekeraars.


Nieuwe functionaliteiten

In het vernieuwde DHD-dashboard kunt u de adherentie van uw ziekenhuis raadplegen, ook per specialisme. Daarnaast zijn er zorgprofielen toegevoegd. Daarin ziet u een aantal kengetallen per product, die u vervolgens kunt vergelijken met cijfers van een groot aantal ziekenhuizen.


Zorgprofielen

Zorgprofielen geven u inzicht in de geregistreerde verrichtingen bij een bepaald diagnose-behandeling-combinatie-zorgproduct (DBC-zorgproduct). In het dashboard kunt u de zorgprofielen van uw ziekenhuis vergelijken met het landelijk gemiddelde. Deze benchmarkgegevens kunt u vervolgens gebruiken voor het maken van analyses op het gebied van kwaliteit, kosten en verkoop van de door uw ziekenhuis geleverde zorg. 


Adherentie

De adherentie geeft het aantal inwoners weer dat in het verzorgingsgebied van een ziekenhuis valt. De gegevens die ten grondslag liggen aan de berekening van de adherentie zijn het aantal adherente opnames, het marktaandeel per ziekenhuis en per ziekenhuis/specialisme en het aantal inwoners van de gemeente(n) die het ziekenhuis bedient.  


Meer informatie over het DHD-dashboard


Aanvullend: workshop DHD-dashboard voor onderhandelingen met zorgverzekeraars

In september verzorgt DHD de workshop DHD-dashboard voor onderhandeling zorgverzekeraars. Om handvatten te geven hoe u de informatie uit het dashboard kunt inzetten bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars, gaan we concreet met het dashboard aan de slag op basis van de cijfers en het onderhandelingsvoorstel van een fictief ziekenhuis.​ Ook worden de cijfers van uw eigen ziekenhuis in het dashboard bekeken.


Meer informatie over de workshop DHD-dashboard en inschrijven