Verrichtingenthesaurus in afrondende fase

De verrichtingenthesaurus bevindt zich in de afrondende fase. Samen met zorgadministrateurs van ziekenhuizen en UMC’s worden momenteel de afleidingen van de verrichtingentermen naar de zorgactiviteitcodes (NZa) gereviewd. Ook worden de laatste specialismelijsten gevuld.​​

​Meer weten over de verrichtingenthesaurus?

Voor meer informatie over de verrichtingenthesaurus gaat u naar ​de productpagina. Eind deze maand verschijnt een themanieuwsbrief over de verrichtingen- en de diagnosethesaurus met de laatste stand van zaken.