Verrichtingenthesaurus in productie; klaar voor implementatie

Vrijdag 22 december is de eerste productieversie van de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd. De lijst met medisch relevante verrichtingen is daarmee klaar voor implementatie in de ziekenhuizen. Dankzij een grondige voorbereiding met ondersteuning van veel partijen sluit de Verrichtingenthesaurus goed aan bij de praktijk.

De Verrichtingenthesaurus, die sinds juli 2017 als bètaversie werd uitgeleverd, is een nieuwe standaard voor verrichtingen waarbij gebruik en uitwisseling voorop staan. De lijst is in opdracht van de NVZ en NFU ontwikkeld en in nauwe samenwerking met een groot aantal partijen samengesteld. De Verrichtingenthesaurus is bovendien al in het voorjaar van 2017 door zorgadministraties beoordeeld op juistheid en volledigheid. Projectleider Pleun Rijkers: ‘Hierdoor is de kwaliteit van de vulling al in een vroeg stadium heel goed geworden.’

Is de Verrichtingenthesaurus daarmee ‘klaar’? Rijkers: ‘De lijst is door onze uitvoerige kwaliteitscontroles heen gekomen. Toch zullen er in de praktijk absoluut nog dingen boven water komen. Die zaken zullen we oppakken in het wijzigingsproces. Ondertussen staat het team klaar om ondersteuning te bieden aan instellingen die de thesaurus in de praktijk willen gebruiken en gaan we aan de slag met praktische toepassingen. We willen ervoor zorgen dat werken met het EPD leuk wordt voor de zorgverlener.’


In de taal van de arts

De termen in de Verrichtingenthesaurus – ingedeeld per specialisme – sluiten aan bij de taal die de arts in de praktijk gebruikt. Bovendien hoeven de verrichtingen slechts eenmalig te worden vastgelegd; ze leiden waar van toepassing automatisch af naar de financieel georiënteerde ZA-codes. Hierdoor hoeven vastgelegde verrichtingen niet handmatig te worden overgenomen.

Door een koppeling met de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC zijn de gegevens bovendien (inter)nationaal uitwisselbaar. Dit levert inzicht op voor onder andere kwaliteitsregistraties, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden mogelijk in de toekomst termen die worden vastgelegd voor uitkomstregistraties aan de Verrichtingenthesaurus gekoppeld. Informatieproducten vergelijkbaar met de spierziektendatabase CRAMP kunnen dan ook met behulp van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus worden gevuld.


Ondersteuning bij de overgang

Ziekenhuizen die de Verrichtingenthesaurus gaan gebruiken, worden op verschillende manieren ondersteund. Zo is een breed aanbod aan documentatie beschikbaar en kunnen CBV-gebruikende instellingen gebruikmaken van de migratietabel naar de thesaurus. Daarnaast raadt DHD ziekenhuizen aan om door middel van een impactanalyse uit te zoeken welke gevolgen implementatie heeft op processen en systemen.

De eerste ziekenhuizen die een impactanalyse uitvoeren, kunnen hands-on ondersteuning krijgen van DHD. Neem voor meer informatie contact met ons op.