Verrichtingenthesaurus versie 1.1 uitgeleverd

Vandaag, donderdag 25 januari, is versie 1.1 van de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd. Ten opzichte van de eerste productieversie zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. In de was-wordt-lijst bij de uitlevering ziet u wat er gewijzigd is.

Sinds december 2017 wordt de productieversie van de Verrichtingenthesaurus maandelijks uitgeleverd. Daarmee is de standaard voor medische verrichtingen klaar om in het EPD/ZIS van uw ziekenhuis te worden geïmplementeerd.

Voordat u overgaat tot implementatie raden wij u aan een impactanalyse uit te voeren. Hiermee onderzoekt u in hoofdlijnen wat de impact zal zijn op systemen en processen in uw ziekenhuis. Klik hier voor meer informatie over de impactanalyse of hier voor een breed aanbod aan ondersteunende documentatie.


Heeft u vragen of wilt u een impactanalyse uitvoeren?

Neem dan informatie op met onze Servicedesk.