Samenwerken aan een soepel aanleverproces - verslag gebruikersdag OmniQ 2017

1 januari 2018 gaat OmniQ weer open. Vanaf die datum kunnen ziekenhuizen via het portaal de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender en de Basisset MSZ (voorheen IGZ-basisset) aanleveren. Een flinke klus, vertelt dagvoorzitter Sezgin Cihangir van DHD het 90-koppige publiek tijdens de gebruikersdag OmniQ op 30 november. ‘Daarom willen wij jullie daar zo goed mogelijk bij ondersteunen.’

Marlijn Lunenborg-Vellener is de eerste spreker van de ochtend. Als beleidsadviseur Kwaliteit en Organisatie bij de NVZ is ze nauw betrokken bij de kwaliteitsindicatoren en OmniQ. Ze vertelt welke indicatoren dit jaar worden uitgevraagd en legt uit hoe er ditmaal voor het eerst ook vrijwillige indicatoren zijn, deze worden niet doorgeleverd aan Zorginstituut Nederland. Ze legt uit hoe de vrijwillige indicatoren te herkennen zijn. ‘Vrijwillige indicatoren worden als zodanig aangegeven in OmniQ en er zal een lijst beschikbaar worden gesteld via het Kennisnet van de NVZ.’


De spreekkamer van de arts

‘Er wordt van alles verzameld, maar we merken er nog weinig van in de spreekkamer van de arts.’ Aan het woord is Andy Schuurmans, senior beleidsadviseur Inhoudelijke zaken bij de NFU. Hij vertelt dat er in de toekomst meer focus moet komen op uitkomstmaten die direct door de arts kunnen worden gebruikt. ‘Andere wensen zijn om het proces en de inhoud van de verschillende registraties beter te stroomlijnen en zoveel mogelijk overbodige indicatoren achterwege te laten.’

‘Ik hoor dat vaker, maar merk nog weinig van die vermindering’, klinkt het vanuit de zaal. Schuurmans legt uit dat dit een ingewikkelde politieke discussie is, omdat de patiënten recht hebben op de informatie en de zorgverzekeraars de informatie nodig hebben. ‘Het gaat daarom heel geleidelijk. We hanteren nu een limiet van 1.500 indicatoren, maar het idee is dat we ze zoveel mogelijk vervangen door uitkomstindicatoren.’

‘We doen dit met zijn allen om de kwaliteit van zorg beter te maken’, frist Dirk Deelstra het geheugen van de bezoekers van de gebruikersdag OmniQ op. De coördinator Kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland laat aan de hand van een video zien hoe de kwaliteitsindicatoren tot stand komen, na aanlevering door Zorginstituut Nederland worden getoetst en vervolgens worden gepubliceerd voor onder andere patiënten, Zorgverzekeraars Nederland en onderzoekers. Tot slot geeft hij de deelnemers enkele tips. Zo benadrukt hij het belang van het plaatsen van een opmerking (‘externe toelichting’) bij de indicatoren in OmniQ en geeft hij aan dat de raden van bestuur in januari een brief ontvangen waarin is aangegeven welke indicatoren moeten worden aangeleverd.


Zelf rapportages in pdf maken

Na de pauze geeft Juriaan Kennedy (DHD) de deelnemers een rondleiding door OmniQ. Hij laat onder andere zien dat bij elke indicatorenset rechtstreeks kan worden doorgeklikt naar de betreffende indicatorengids. Tijdens de presentatie merkt iemand in de zaal op dat vorig jaar niet voor alle indicatoren de waarden van het jaar ervoor inzichtelijk waren gemaakt. Kennedy: ‘We proberen dit voor elke indicator te doen. Als er geen waarde van vorig jaar bijstaat, geef dit dan door aan onze Servicedesk en we kijken ernaar.’ Iemand anders vraagt of ook patiëntengegevens als bijlage mogen worden toegevoegd. Kennedy antwoordt dat dit weliswaar beveiligd is, maar hij raadt het niet aan omdat er geen authentifier op OmniQ zit.

Tot slot laat Kennedy enkele wijzigingen in OmniQ zien ten opzichte van vorig jaar. Zo zijn de eerder genoemde vrijwillige indicatoren toegevoegd en hebben de importindicatoren een icoontje gekregen dat de importeerdatum weergeeft en aangeeft of een toelichting is meegegeven vanuit de registratie. De rapportagefunctie is bovendien flink veranderd ten opzichte van vorig jaar. De zaal reageert enthousiast wanneer Kennedy laat zien dat je zelf een rapportage kunt samenstellen en als pdf kunt uitdraaien.


Praktische tips

Ritva Kirpestein, teammanager Dataverzameling bij DHD, neemt het stokje van hem over door de – ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigde – planning te laten zien. De planning voor zowel de Transparantiekalender als de Basisset MSZ vindt u op de website van DHD. Wel gewijzigd ten opzichte van vorig jaar is de DICA-registratie. Kirpestein: ‘Dit jaar levert DICA vanaf februari twee keer per week de voorlopige indicatoren aan. In principe leveren de registraties 31 maart de definitieve indicatoren aan, maar dit is afhankelijk van de registraties zelf. Verder heeft DICA, naast het akkoord dat de ziekenhuizen aan DHD hebben gegeven, akkoord nodig via de autorisatiematrix voordat ze de data aan DHD doorleveren.’ Deze autorisatiematrix gaat op 1 februari open via de website van DICA.

Tot slot geeft Kirpestein enkele praktische tips. ‘Als je een indicator niet invult, zet hem dan op “n.v.t.” met een toelichting erbij. Als je het leeg laat, wordt het namelijk niet doorgeleverd aan het Zorginstituut en wordt ook geen toelichting getoond. Lever je op concernniveau aan, vul dan ook de locaties in. Dit geeft meer informatie voor de patiënt. Anders kan de patiënt het ziekenhuis misschien niet vinden.’


Benchmarken op kwaliteitsindicatoren

De laatste spreker van de dag is Janine Ghielen, informatieanalist bij DHD, die het instrument Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) presenteert. Aan de hand van een demonstratie laat ze zien hoe ziekenhuizen in SKI – toegankelijk voor alle ziekenhuizen die bij DHD zijn aangesloten – kunnen benchmarken op de kwaliteitsindicatoren die ze via OmniQ hebben aangeleverd. Ook laat ze zien dat de toelichtingen die in OmniQ worden meegegeven nu eveneens zichtbaar zijn in SKI en demonstreert ze de sunburst: een diagram met een overzicht van alle aangeleverde indicatoren.

Al met al kijken we terug op een interessante gebruikersdag OmniQ die zowel voor de bezoekers als DHD verhelderende inzichten opleverde. De gebruikersdag is tot nu toe met een 8 beoordeeld door de deelnemers!